Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

7,5 Studiepoeng

1 semester deltid

Robotteknikk og simulering

Kurset gir en introduksjon til robotteknikk og er tiltenkt deg som arbeider som ingeniør, tekniker eller på annen måte berøres av automasjon i jobbsituasjonen.
Det fokuseres på grunnleggende operasjon av roboter og robotsimulering, både on-line og off-line.
Kurset gjennomføringsmodell består av forelesninger, filmer, praktiske øvinger samt virtuelle laboratoriet- oppgaver. Det er to obligatoriske helgesamlinger ved Högskolan Väst i Trollhättan.

Robot programmering

 • Teoriforelesninger
 • Forberedende teori før laboratoriet
 • Teori maskinsikkerhet / robotsikkerhet
 • Innleveringsoppgave robotsikkerhet
 • Praktiske laboratorietøvelser on-line
 • Eksamenoppgave on-line

Robot simulering

 • Teoriforelesninger
 • Laboratorier i Robotstudio
 • Innleveringsoppgave i Robotstudio
 • Off-line programmering
 • Praktiske laboratorier i opp- og nedlasting av program mellom Robotstudio og Robot
 • Eksamen  i Robotstudio