Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

7,5 Studiepoeng

1/2 semester

Robotteknikk – programmering og simulering

Kurset gir en introduksjon til robotteknikk og er tiltenkt deg som arbeider som ingeniør, tekniker eller på annen måte berøres av automasjon i jobbsituasjonen.
Det fokuseres på grunnleggende operasjon av roboter og robotsimulering, både on-line og off-line.
Kurset gjennomføringsmodell består av forelesninger, filmer, praktiske øvinger samt virtuelle laboratoriet- oppgaver. Det er to obligatoriske helgesamlinger ved Högskolan Väst i Trollhättan.

Praktisk administrering av robot

  • Joggning
  • Kalibrering

Robot programmering

  • On-line programmering i RAPID

Robot simulering

  • Simulering
  • Off-line programmering i  ROBOTSTUDIO