Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Robot og automasjonsteknikk

Kurset gir en innføring i automasjon og er tenkt for de som arbeider som ingeniør og /eller teknikker. Kurset fokuserer på industriell automasjon og robotteknikk, og kan anvendes for fremstilling av tekniske løsninger.

Kurset gjennomføres ved forelesninger, filmer, øvelser og virtuelle laboratorier og behandler ulike deler av automasjon.

Robot og automasjon har tre helgesamlinger samt webinarer. Det er obligatorisk deltakelse på både webinarer og helgesamlinger.

Innhold Robot kjørekort og sikkerhet

 • laboratoriearbeid med robotprogrammering
 • maskin- og robotsikkerhet
 • robotsikkerhet i henhold til standarder

Innhold Robotsimulering

 • robotmodellering
 • robotsimulering
 • off-line programmering
 • kalibrering av robotceller for off-line programmering
 • robotstyringssystem
 • robotprogramming
 • simulering av styringssystemer

Innhold PLC-programmering

 • industrielle automasjonssystemer
 • kommunikasjonsbusser
 • PLC-systemer
 • sensorer
 • PLC-programmering
 • standard IEC 61131-3
 • feilsøking