Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Project management (kjernefag)

Project management gir deg en forståelse for utarbeiding, administrering og kontroll av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav. Project managament er ett av syv kjernefag i Master in Business Administration.

Implementering av organisasjonsendringer kan visualiseres som et prosjekt hvor målet er å oppnå forbedringer med hensyn til tid, kostnader og kvalitet.

Prosjektstyringsverktøy og -teknikker er avgjørende når det gjelder å holde omstillingsprosessene på riktig spor. Hvis du ikke innser at organisasjonsprosesser faktisk er prosjekter, kan du få ubehagelige overraskelser når ting får uventede utfall.

Strenge prosjektstyringsteknikker løser ikke alle problemene, men de bidrar til å gjøre prosessen med å nå prosjektmålene mer oversiktlig.