Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Organisational behavior (kjernefag)

Organisational Behaviour gir deg en forståelse for prinsippene bak organisasjonsatferd. Dette vil gi deg et grunnlag for å forstå hvordan du forholder deg til andre medlemmer i organisasjonen. Dette kurset er ett av syv obligatoriske kurs i studiet Master in Business Administration.

En organisasjon må hele tiden tilpasse seg endringer i konkurransemiljøet. Effektiviteten avhenger av arbeidsstyrkens motivasjon og atferd.

For å utnytte arbeidsstyrkens ferdigheter på best mulig måte, må organisasjonen tilby de rette incentiver, utvikle effektive team, utforme et attraktivt arbeidsmiljø og håndtere dynamikken som oppstår ved organisasjonsendringer.