Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

MBA diverse valgfag

Master in Business Administration består av syv kjernefag og to valgfag. I vedlegget finner du en oversikt over de fagene du kan velge mellom. Ved å klikke på et fag får du opp emnebeskrivelsen.
NB! Det tilbys IKKE samlinger i valgfagene. I søkeportalen velger du diverse MBA fag og deretter skriver du ønsket fag i siste kommentarfelt.

Oversikt MBA 
Fag Type Med samlinger Uten samlinger både vår og høstsemester
People, work and org. Kjernefag Vår 22 Ja
Leadership, theory and practice Kjernefag Ja
Financial decicion Kjernefag Ja
Strategic marketing Kjernefag Ja
Delivering sucessful projects Kjernefag Vår 22 Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Ja
Economics for business Kjernefag Vår 22 Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja