Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Strategic marketing

Filosofien som ligger til grunn for dette kurset er at markedsføringsorienterte selskaper setter kundene først, er innrettet på langsiktig suksess, og at denne orienteringen arbeides det kontinuerlig for av toppledelsen og tilføres hele organisasjonen.

Oversikt MBA
Fag Type Med samlinger Uten samlinger
People, work and org. Kjernefag Høst 21 Ja
Leadership, theory Kjernefag Høst 21 Ja
Financial decicion Kjernefag Høst 21 Ja
Strategic marketing Kjernefag Ja
Delivering sucessful projects Kjernefag Vår 22 Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Ja
Economics for business Kjernefag Vår 22 Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja