Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Joyce Mc Henry

MBA – people, work and organisations

Målet med kurset People, Work and Organisations er du skal utvikle en detaljert forståelse av de faktorer som påvirker hvordan folk oppfører seg på jobben og hvordan disse faktorene er koblet til prestasjoner.
NB! Høsten 2022 planlegges det å gjennomføre en av kursets to samlinger ved Heriot-Watt University i Edinburgh. Det må påregnes to arbeidsdager (utreise på torsdag). NB! Støtteordningen dekker ikke diett eller tapt arbeidsfortjeneste.

Beskrivelse
Emnet fokuserer på å forstå individuelle forskjeller, hvordan disse forskjellene påvirker gruppedynamikk, og hvordan organisatoriske faktorer påvirker individuell atferd.

Du vil få kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å ha en positiv innvirkning på individuelle, team- og organisasjonsprestasjoner i en rekke dynamiske organisatoriske sammenhenger.

People, Work and Organisations består av følgende temaer:

  • Forståelse for forskjellig typer adferd i organisasjoner
  • Individuelle forskjeller
  • Motivasjon og engasjement
  • Arbeidsgruppedynamikk
  • Makt, politikk og konflikter
  • Hvordan designe effektive organisasjoner
  • Organisasjonskultur
  • Organisasjonsendringer

Kurset avsluttes med en detaljert casestudie som gir deg muligheten til å benytte kunnskapen du har opparbeidet deg om organisasjonsatferd og anbefale endringer for å forbedre prestasjoner. Gjennom hele kurset blir du oppfordret til å tenke kritisk over lederrollen og reflektere over rollen i lys av praksis og relevant teori.

 

 

Oversikt MBA 
Fag Type Med samlinger Uten samlinger
People, work and org. Kjernefag Høst 22 Ja
Leadership, theory and practice Kjernefag Ja
Financial decicion Kjernefag Ja
Strategic marketing Kjernefag Høst 22 Ja
Delivering sucessful projects Kjernefag Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Ja
Economics for business Kjernefag Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja