Samlingsbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Benja Fagerland

MBA – Leadership, theory and practice

Emnet er delt inn i åtte moduler. Etter å ha undersøkt hva vi mener med "ledelse" i den første modulen, vurderer kurset deretter viktige utviklingstrekk i ledelsesteorier og hvordan disse gjelder for moderne organisasjoner.

Ledelse blir vedtatt avhengig av kontekst, og kurset anvender caser for å belyse praksis i dag. Både kreative næringer og prosjekter brukes til å utforske alternative tilnærminger til å lede.

Leders rolle i å sette og utforme organisasjonsstrategi blir også diskutert, og spørsmål om kjønn, kultur og etikk blir gjennomgått.

Leadership, theory and practice består av følgende temaer:

  • Introduksjon til ledelse
  • Tilnærming til tradisjonell- og beredskapsledelse
  • Moderne teorier om ledelse
  • Postheroisk ledelse
  • Ledelse i forskjellige sammenhenger
  • Ledelse, kjønn og kultur
  • Ledelse og etikk
  • Å utvikle lederskap

Kurset avsluttes med å vurdere hvordan ledere og ledelse kan utvikles. Kurset gir i tillegg innsikt i aktuelle trender og fremtidige retninger.

Oversikt MBA fag 2021
Fag Type Med samlinger Uten samlinger
People, work and adm. Kjernefag Høstsemesteret Ja
Leadership, theory Kjernefag Høstsemesteret Ja
Financial decicion Kjernefag Høstsemesteret Ja
Strategic marketing Kjernefag Høstsemesteret Ja
Delivering successful projects Kjernefag Vårsemesteret  Ja
Strategic planning Kjernefag Vårsemesteret  Ja
Economics for business Kjernefag Vårsemesteret  Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja