Samlingsbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Tor Tangenes

MBA – Financial decision making

I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.

Beskrivelse

Kurset ser på det nåværende ‘økonomiske landskapet’ og behandler anvendelsen av relevante verktøy for økonomi- og regnskap som er nødvendige for å kunne foreta kritiske økonomiske beslutninger.

Temaer som behandles er KPI (key performance indicators), break even-analyse, arbeidskapitalforvaltning, resultatindikatorer og budsjetteringsprosessen. Dette blir fulgt av en vurdering av økonomistyring og beslutningene organisasjoner står overfor når investeringer skal foretas (hvilke prosjekter), finansiering (hvilken type finansiering) og utbytte (betale eller beholde), og hvordan en du ved hjelp av en organisasjonsanalyse kan foreta grep for hver av disse beslutningene.

Financial Decision Making består av følgende temaer:

  • Det økonomiske landskapet
  • Finansregnskap
  • Styring av arbeidskapital
  • Økonomistyring
  • Budsjettering
  • Finansielle verktøy
  • Kapitalbudsjettering og vurdering av investeringer
  • Finansiering, utbetalingspolitikk og styring
  • Kurset avsluttes med en introduksjon til valutakurser og styring av renterisiko
Oversikt MBA fag  2021
Fag Type Med samlinger Uten samlinger
People, work and adm. Kjernefag Høstsemesteret Ja
Leadership, theory Kjernefag Høstsemesteret Ja
Financial decicion making Kjernefag Høstsemesteret Ja
Strategic marketing Kjernefag Høstsemesteret Ja
Delivering sucessful projects Kjernefag Vårsemesteret Ja
Strategic planning Kjernefag Vårsemesteret Ja
Economics for business Kjernefag Vårsemesteret Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja