Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 (20 SCOTCAT) Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Delivering successful projects

Dette kurset gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til å styre prosjekter ved hjelp av integrerte konsepter, verktøy og teknikker.

Beskrivelse
Kurset starter med å behandle prosjekttankegangen og dekker videre de grunnleggende konseptene i prosjektledelse og hvordan du benytter disse for å nå strategiske mål. Videre behandler kurset aktuelle emner som trender i prosjektledelsesfaget, for eksempel prosjektkontorets funksjon, etikk innen prosjektledelse, bærekraft og agile metoder innen faget.

Delivering Successful Projects består av følgende temaer:

  • Prosjekter i organisasjonssammenheng
  • Leder- og atferdsaspekter
  • Hvordan prosjektlederen og prosjektgrupper arbeider
  • Prosjekters suksesskriterier
  • Kvalitative og kvantitative planleggings- og kontrollprosesser
  • Prosjektkonklusjoner, strategisk intensjoner, sluttevaluering og rapportering

 

Oversikt MBA
Fag Type Med samlinger Uten samlinger
People, work and org. Kjernefag Høst 21 Ja
Leadership, theory Kjernefag Høst 21 Ja
Financial decicion Kjernefag Høst 21 Ja
Strategic marketing Kjernefag Ja
Delivering sucessful projects Kjernefag Vår 22 Ja
Developing and executing strategy Kjernefag Ja
Economics for business Kjernefag Vår 22 Ja
Diverse fag Valgfag Nei Ja