Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Marketing (kjernefag)

Marketing gjør deg i stand til å analysere og foreta kritiske vurderinger av markedsføringsproblemer og muligheter. Marketing er ett av syv kjernefag i studiet Master in Business Administration.

I svært konkurransedyktige markeder kan et produkts eller en tjenestes suksess eller fiasko avgjøres av beslutningene du tar med hensyn til markedsføring. Dette kurset hjelper deg å ta de riktige beslutningene.

Kurset vil også hjelpe deg med å utvikle og implementere markedsføringstrategier og programmer som utnytter firmaets situasjon på best mulig måte.