Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Henry Bjånesø og Leif Hem

Markedsføring

Kurset skal gi forståelse for filosofien bak moderne markedsføring og kjennskap til de virkemidler markedsføringen benytter. Gjennom teori og praktiske case-oppgaver utdypes og praktiseres kunnskapene.

Det overordna perspektivet for dette faget dreier seg om at marknadsføring er forventningsleiing som resulterer i verdiskaping der kundane er viktige deltakarane. Gjennomgåande tema i kurset er derfor forventningar, verdiar og kunden som verdiskapar. I stadig større grad skaper kundane varer og tenestene saman med bedrifta. Ei sentral oppgåve for marknadsførar, blir derfor ikkje berre å sjå på kunden si rolle som kjøpar, men også som brukar av produktet.

Utover dei tradisjonelle verkemidla som produkt, pris, påverknad og distribusjon vil faget også legge vekt på merkevareleiing. Alle, privatpersonar som bedrifter, bygger eit «merke» gjennom alt ein gjer, seier og produserer av varer og tenester. Ei bevisstgjering av denne prosessen er derfor viktig uansett om ein ser på seg sjølv som ein merkevareleverandør eller ikkje.

  • Kurset har tre helgesamlinger.