Samlingsbasert kurs

Högskolan Väst

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Logistikk

Logistikk handler om effektive materialstrømmer som er sentrale for de fleste selskapers lønnsomhet, for både kunder og leverandører.
Dette kurset består av to deler og første del er grunnleggende og gir en oversikt over området med fokus på produksjon og distribusjon av selskaper. Del to omhandler kunde- og leverandørsamarbeid med fokus på kundedreven materialflyt.

Logistikk gjennomføres i henhold til Högskolan Väst sitt konsept for arbeidsintegrert læring. Dette innebærer at oppgaver og prosjektarbeid som inngår vil være basert på eksempler som du som deltaker får fra din bedrift.

Kurset foregår hovedsakelig i nettbasert form og suppleres med tre helgeseminarer over et helt semester. Disse utføres i Trollhättan. En av helgesamlingene foregår på Production Technology Center (PTC) i Trollhättan.