Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester

Forhandlinger og påvirkning (6302)

Se priser og kjøp kurs
Beskrivelse
De fleste arbeidsdager består av en eller annen form for forhandling - på ulikt nivå.

Vi tør også å påstå at de aller fleste kommer opp i situasjoner hvor de må påvirke til en avtaleinngåelse eller en beslutning, i dette kurset vil du lære om nettopp dette.

Emnet består av to hovedtemaer: Forhandling og påvirkning.

Ledelse gir deg en forståelse for ulike ledelsesteorier, både i et historisk perspektiv, og ut ifra dagens virkelighet. Hvordan ledelse kan praktiseres og hvordan den virker, samt grunnlaget for ledelse relatert til personlig makt og relasjoner.

Du vil få innsikt i arbeidspsykologi og hvordan denne innsikten kan brukes for å mestre samspillet i arbeidsgruppa og lederrollen på en god måte. Denne innsikt skal også gi økt forståelse av noen sentrale personalledelsesoppgaver.

Kurset fokuserer videre på ledelse ut fra hvorledes lederen oppfatter sin lederrolle i forhold til de omgivelsene han eller hun arbeider i, som; organisasjonskultur, organisasjonstype og nasjonal kultur.