Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 Studiepoeng

Innføring i jus for næringslivet

Innføring i jus for næringslivet

Kurset gir en innføring i juridiske emner med særlig relevans for næringslivet, herunder en generell innføring i hvordan rettssystemet fungerer og i juridisk metode.
NB! Datoer for samlinger lanseres senere.

Det gir også en innføring i ulike konfliktløsningsmekanismer. Studentene får en innføring i følgende juridiske emner:

Kontraktsrett, herunder forbrukerrett
Arbeidsrett
Konkurranserett
Immaterialrett
Erstatningsrett og produktansvar
Selskapsrett

  • Kurset inngår som kjernefag i Bachelor i Ledelse
  • Kurset har to helgesamlinger samt webinarer