Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Finance (kjernefag)

Finance gir deg en forståelse for prinsippene og de grunnleggende ideene bak finansanalyse. Finance er ett av syv kjernefag i studiet Master in Business Administration.

I Finance lærer du å benytte forskjellige finansielle verktøy til å sammenligne investeringsprosjekter. Investeringsprosjekter genererer ulike kontantstrømmer med forskjellig risiko. Bedriftene må velge blant konkurrerende alternativer med hensyn til hvor de skal bruke midlene, fordi kapital er en normal knapp faktor.

Ved å benytte forskjellige finansielle verktøy er det mulig å redusere en kompleks rekke av kontantstrømmer spredt over flere tidsperioder, til netto nåverdier som er enklere å sammenligne. Verktøyene du lærer å benytte gjør det mulig å anvende økonomiske effektivitetsprinsipper ved investeringsvalg.