Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

10 Studiepoeng

1 semester deltid

MBA – Economics (kjernefag)

Det er viktig at bedriftsledere har god forståelse for økonomiske prinsipper. Dette kurset vil gi deg bedre forutsetninger til å forstå endringer i markedsforholdene, konkurransekreftene og til å tildele ressurser effektivt. Economics er ett av syv kjernefag i studiet Master in Business Administration.

Økonomiske faktorer påvirker beslutningstagning på ulike nivåer. På makronivå har faktorer som økonomiske konjunkturer, renter og valutakurser en direkte innvirkning på etterspørselen og produksjonskostnadene.