Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

15 Studiepoeng

1 semester deltid

Foredragsholder: Tarjei Heggernes og Karen Osmundsen

Digital strategi og forretningsforståelse

Faget gir grunnleggende kunnskaper i hvordan digitale ressurser og teknologier påvirker forretningsdrift og utvikling av virksomheter.

Digital forretningsforståelse tar deg et steg videre fra faget Strategi og virksomhetsutvikling (SVU). Det er en fordel, selv om det ikke er en forutsetning at du har gjennomført SVU før du starter Digital forretningsforståelse.

Faget skal gi en grunnleggende forståelse både for hvilke ressurser og systemer som finnes i virksomheter, informasjonen de inneholder, og hvordan de støtter bedriftens prosesser.

I tillegg tar faget opp hvordan nye digitale teknologier påvirker og kan påvirke både rammevilkår og prinsipper for forretningsdrift innen ulike bransjer. Faget tar opp teknologier som regnes med under Industri 4.0, endring av forretningsmodeller og digtial strategi.

  • Digital forretningsforståelse gjennomføres med tre helgesamlinger. Samlingene har obligatorisk oppmøte.
  • Dette faget kan inngå som valgfag (15 studiepoeng) i Bachelor i ledelse.