Nettbasert kurs

Høyskolen Kristiania

7,5 Studiepoeng

1 semester deltid

Bedriftsøkonomi (6324)

Gjennom kurset skal du få en generell innføring i bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og vise hvordan disse kan brukes på praktiske problemer. Videre får du innsikt i hvordan data fra regnskapet kan benyttes i økonomiske beregninger og et innblikk i sammenhengen mellom økonomi og bedriften som organisasjon.