Samlingsbasert kurs

Høgskulen på Vestlandet

30 Studiepoeng

2 semester deltid

Arbeidslederstudiet (kommer 2020)

Addisco på oppdrag fra Forbundet for Ledelse og Teknikk har gleden av å tilby et helt nytt studium i Arbeidsledelse. Dette studiet er ment for deg som arbeider som arbeidsleder eller har ambisjon om å jobbe med ledelse. Arbeidslederstudiet er ment å styrke kompetansen til hver enkelt slik at du blir tryggere i utøvelsen i rollen som arbeidsleder. Studiet blir levert av Høgskulen på Vestlandet og alle kursene gir studiepoeng.

Arbeidslederstudiet består av fire fag som hver utgjør 7,5 studiepoeng. Hvert fag er utdypet beskrevet i vedlegget.

Studiet går over to semestre og gjennomføres med fire helgesamlinger pr semester.

I vårsemesteret gjennomføres kurset Organisasjon og ledelse samt kurset Økonomi.

I høstsemesteret gjennomføres kurset Gruppe og teamledelse samt kurset Konflikthåndtering.