Samlingsbasert kurs

Universitetet i Bergen

15 - 1 semester deltid Studiepoeng

Teknologiledelse

Kurset i Teknologiledelse skal gi grunnleggende og generell innføring i organisasjon og ledelse av virksomheter preget av teknologi og som er konkurranseutsatte og kundeorienterte.

Ledere i første linje utsettes for økende krav til kompetanse, orienterings- og styringsevne, langt ut over det som en ofte grunnleggende teknisk utdanning gir basis for. Kunnskaper og ferdigheter fra flere fagfelter, slik som organisasjonsteori, ledelseteori og informasjonsvitenskap, er etterspurt og nødvendige. Ofte har utøverne selv erfaringer og innsikter som de kan begreps feste og utvikle ved studier og faglig veiledning. Instituttet imøtekommer dette behovet gjennom kurset i Teknologiledelse.

Teknologiledelse er brukt som navn på kurset for å indikere at rammen for kurset er rettet mot ledelse knyttet til produksjonsvirksomhet.

Undervisningstider

  • Fredager kl 16:15 – 19:30
  • Lørdager kl 09:15 – 16:30
  • Søndager kl 09:15 – 14:00
  • Teknologiledelse inngår som kjernefag i Bachelor i Ledelse.
  • Teknologiledelse har tre helgesamlinger samt webinarer.