Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet svar på de mest stilte spørsmålene i forbindelse med å søke støtte eller søke opptak på Addiscokurs.

Søke kurs

Søke støtte

 • Når er fristen for å søke FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning?

  Fristen er 01. juni og gjelder for studieåret høst – vår

  Deretter er neste søknadfrist 01. november og gjelder for studier i det påfølgende vårsemesteret.

  Se forøvrig retningslinjenes § 15.

 • Hvem kan søke støtte?

  Medlemmer i Forbudet for Ledelse og Teknikk kan søke FLTs støtteordning for etter- og videreutdanning. For å kunne søke om støtte må medlemmet være underlagt tariffavtale som gir rett til slik støtte.

  Tariffavtale må være opprettet før medlemmet kan søke om stipend.

  Se forøvrig retningslinjenes § 4

 • Hva kan det gis støtte til?

  Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og/eller videreutdanning ved offentlige/private utdanningsinstitusjoner.

  Utdanningen det gis støtte til må ligge innenfor omfangsbestemmelsene i forbundets overenskomster.

  Det gis ikke støtte til utdanning /opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, ihht. Hovedavtalens kapittel 18, § 18, punkt 3.

 • Hvilke utgifter kan det søkes støtte til å få dekket?

  Det kan søkes støtte til dekning av utgifter knyttet til studiet, og søker må kunne dokumentere disse. Slike utgifter er

  • Kursavgifter
  • Eksamensavgifter
  • Semesteravgift
  • Obligatorisk pensumlitteratur
  • Reiser til studiested som krever opphold utenfor hjemmet
  • Oppholdsutgifter ved obligatoriske samlinger som krever overnatting
  • Boutgifter utenfor hjemmet

  Dersom søker i forbindelse med heltidsutdanning må skaffe seg midlertidig husvær utenfor hjemmet, kan det innvilges støtte til slikt husvær. Søker må dokumentere utgifter til 2 husholdninger i form av attest fra folkeregisteret og husleiekontrakt.

  I tillegg kan det søkes støtte til livsopphold ved heltidsutdanning. Søker må dokumentere permisjon uten lønn fra arbeidsgiver.

 • Jeg skal studere deltid og i den forbindelse må jeg ta fri noen dager, kan jeg søke tapt arbeidsfortjeneste?

  Støtteordningen støtter ikke tapt arbeidsfortjeneste.